WYBRANE INWESTYCJE

INWESTOR

Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZAN („Fundusz”)

Celem Funduszu jest umożliwienie Inwestorom osiągnięcia atrakcyjnej i gwarantowanej przez Sponsora Funduszu stopy zwrotu z inwestycji dokonanych w „butikowe” projekty apartamentowe położone w centrach największych polskich miast (Kraków, Warszawa, Trójmiasto).

Środki Funduszu pozyskane od Inwestorów zostaną zainwestowane w istniejące kamienice przeznaczone do rewitalizacji oraz kameralne grunty pod budowę apartamentów tzw. „plomb”.

Fundusz będzie nabywał wyłącznie udziały w spółkach celowych posiadających nieruchomości, a następnie sprzedawał je po zakończeniu remontu bądź budowy nowej kamienicy. Przyjęta strategia inwestycyjna, polegająca na starannej selekcji atrakcyjnych nieruchomości w Warszawie, Krakowie i Trójmieście, z segmentu rynku o najbardziej ustabilizowanej cenie sprzedaży lokali, w połączeniu ze szczególną dbałością o odpowiedni standard i jakość produktu zapewniają osiągnięcie oczekiwanej bezpiecznej stopy zwroty z zaangażowanego kapitału.

Atrakcyjne położenie i kameralny charakter

LOKALIZACJE

ZOBACZ LOKALIZACJE
INWESTYCJI W POLSCE

  • INWESTYCJE  -  Kraków
  • INWESTYCJE  -  Warszawa
  • INWESTYCJE  -  Gdańsk